Blog

Johtamisjärjestelmät uudistuvat

Tärkeimmät johtamisjärjestelmien standardit ovat uudistuneet ja osa on vielä uudistumassa. Siirtymäaika on kestoltaan lähes kolme vuotta ja päättyy vasta syksyllä 2018.

ISO 9001 (laatujohtaminen) ja ISO 14001 (ympäristöjohtaminen) on uusittu versioiksi 2015 viime vuoden aikana. NATOn AQAP 2110 on uusittu vuoden 2016 kesällä vastaamaan uutta ISO 9001 -standardia. Kaikkien siirtymäaika päättyy syksyllä 2018.

OHSAS 18001 (työterveys ja –turvallisuus) piti uusia 2017 alussa, mutta se hylättiin äänestyksessä ja siirtyi uudelleen draft-vaiheeseen. Tämä tarkoittaa, että se uudistuu aikaisintaan vuoden 2018 aikana.

Uusien standardien mukaan päivitetyissä johtamisjärjestelmissä on useita kokonaan uusia vaatimuksia ja monet vaatimukset on päivitetty ja tarkennettu. Johtajuuteen on laitettu paljon painoarvoa, liiketoimintaympäristön analysointi pitää tehdä laajemmin, riskien ja mahdollisuuksien perkaus on nyt vaatimuksena jne. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta uudet vaatimukset ovat hyödyllisiä.

Muutokset ovat nyt niin merkittäviä, että niiden implementoiminen ei ole lainkaan läpihuutoasia vaan edellyttää kunnollista paneutumista vaatimuksiin.

Happy Note Oy:llä on valmiudet auttaa yrityksiä uusien vaatimusten toteuttamisessa niin, että vältetään turhaa työtä.

 

Hanski Helama