PALVELUT

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen lähtee aina yrityksen omista lähtökohdista ja tilanteen selvityksestä. Se voi kohdistua yritystoiminnan eri osa-alueisiin: markkinointi & myynti, tuotanto & tuottavuus, jakeluteiden hallinta & logistiikka. Tärkeänä osa-alueena on kannattavuus ja kassavirran hallinta. Tässä kehitystyössä TMK-konsepti on keskeisen tärkeä.

Johtamisjärjestelmät ovat myös hyvä lähtökohta. Esim. ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä on maailman laajuisesti eniten käytetty viitekehys yritysten kehittämisessä.

Markkinointi & myynti

Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen on yksi tärkeimpiä liiketoiminnan kehittämisen osa-alueita. Siinä strategiset valinnat korostuvat (mitä, kenelle, miten).

Toiminnan määrätietoinen suunnittelu on eräs isoin puute markkinoinnissa. Suunnittelu kannattaa purkaa prosessiksi ja tarpeeksi pieniksi palasiksi, jotta päästään kiinni itse tekemiseen.

Johtamisjärjestelmät

Johtamisjärjestelmät ovat pääosin kansainvälisiin standardeihin perustuvia viitekehyksiä. Ne antavat maailman laajuisesti perusteet hoidettavista asioista ja kriteerit niille. Koska kriteerit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä, niihin perustuen järjestelmiä voidaan arvioida ja sertifioida.

Esim. ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä on maailman laajuisesti eniten käytetty viitekehys yritysten kehittämisessä.

Erityisen hyödyllistä on eri johtamisjärjestelmien integrointi yhdeksi toimintajärjestelmäksi. Tämä onkin nykyään yleistä koskien laatujohtamisjärjestelmää, ympäristöjohtamisjärjestelmää, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää, energianhallintajärjestelmää yms.

Johtamisjärjestelmien painotus eroaa järjestelmittäin:

  • Laatujohtamisjärjestelmä (ISO 9001) korostaa asiakkaan vaatimusten mukaisuutta sekä kannattavan liiketoiminnan osuutta.
  • Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001, EMAS) korostaa kestävän kehityksen ja ekologisuuden kautta asioiden hallintaa niin että viranomaisten ja ympäristölainsäädännön sekä lupien vaatimusten mukaisuus toteutuu.
  • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmässä (ISO 45001) henkilöstön näkökulma on korostunut; myös työsuojelu-lainsäädännön vaatimusten mukaisuus on tärkeässä osassa.
  • Energianhallintajärjestelmä (ISO 50001) on tietyn kokoisille yrityksille lakisääteinen vaatimus. Siinä energian säästöön kiinnitetään paljon huomiota, mutta vielä tärkeämpää on kokonaisuuden hallinta.
  • Laadunvarmistuksen vaatimukset/ laatujohtamisjärjestelmä (NATOn AQAP 2110) ovat pääosin puolustussektorille ja turvallisuusalalle kohdistuvia. Niitä käytetään maailma laajuisesti; esim. Suomen Puolustusvoimat edellyttää merkittäviltä toimittajilta AQAP 2110 mukaisuutta. Se on isoilta osin ISO 9001 -standardia vastaava, mutta lisättynä erityisvaatimuksilla.
  • Näihin vaatimuksiin sisältyy usein NATO AQAP 2105 mukaiset laatusuunnitelmat sekä NATOn vaatimusten mukaiset riskien hallinnan ja konfiguraation hallinnan menettelyt.

Vaatimusten mukaisuus ja sen verifiointi, compliance, due diligence

Vaatimusten mukaisuus todennetaan useimmiten arvioinneilla. Jos arviointi tehdään standardien mukaan, myös arvioinnin ja arvioijan pitää olla akkreditoinnin mukainen.

Usein arvioinnin tavoitteena on sertifiointi, joka erittäin usein on asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksena.

Akkreditoituja sertifikaatteja myönnetään johtamisjärjestelmille, AQAP:n mukaisille laadunvarmistusjärjestelmille ja puun alkuperän hallinnan järjestelmille.

Näitä asioita toteutetaan arvioimalla vaatimusten mukaisuus standardien mukaan tai compliance selvityksillä, jotka voivat kohdistua sopimusvaatimuksiin, lainsäädännön vaatimuksiin tms.

Due diligence selvitykset liittyvät usein riskien hallintaan esim. yrityskauppojen yhteydessä. Riskien hallinnan varmistus voi kohdistua ympäristövastuisiin, tuotevastuuasioihin, yrityksen imagon riskien välttämiseen jne.

Puun alkuperän hallinta ja sen arviointi tehdään perustuen kansainvälisiin standardeihin, joko PEFC tai FSC järjestelmien mukaan. Molempia käytetään maailman laajuisesti sekä kemiallisessa metsäteollisuudessa (paperi, kartonki yms.) että mekaanisessa metsäteollisuudessa (sahat, puutuotteet yms.). Yritysten kannalta niillä varmistetaan myös EU:n puukauppadirektiivin vaatimusten mukaisuus. Tavoitteena on kestävän metsätalouden edistäminen ja laittoman puutavaran käytön ehkäisy.

Puun alkuperän hallinta, kestävä metsätalous/ PEFC & FSC

Puun alkuperän hallinta ja sen arviointi tehdään perustuen kansainvälisiin standardeihin, joko PEFC tai FSC järjestelmien mukaan. Molempia käytetään maailman laajuisesti sekä kemiallisessa metsäteollisuudessa (paperi, kartonki yms.) että mekaanisessa metsäteollisuudessa (sahat, puutuotteet yms.). Yritysten kannalta niillä varmistetaan myös EU:n puukauppadirektiivin vaatimusten mukaisuus. Tavoitteena on kestävän metsätalouden edistäminen ja laittoman puutavaran käytön ehkäisy.

Kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin tarjoamme sekä konsultointia (rakentaminen, integrointi) että arviointia mukaan lukien sertifioinnit

 Happy Note Oy on ollut mukana lähes kaikkien merkittävien suomalaisten yritysten johtamisjärjestelmien rakentamisessa ja/tai integroinnissa tai arvioinneissa ja/tai sertifioinnissa.

Samanlaisia projekteja teemme paljon myös muualla Euroopassa.

Hanski on Suomen merkittävimmän sertifiointilaitoksen, Kiwa Inspecta:n kumppanina ja sopimusarvioijana sertifioinneissa.

Vaikka monet asiat perustuvat standardeihin tai yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin, teemme aina asiat yritysten omista lähtökohdista ja yritysten kanssa yhdessä. TMK-konsepti on näissä kaikissa tärkeässä osassa.

Hannu ”Hanski” Helama

Olen koulutukseltani kemisti, valmistunut Jyväskylän yliopistosta. Minulla on myös Kapellimestaritutkinto ja sävellysdiplomi Sibelius-Akatemiasta.

Työhistoriani on yliopiston tutkijan ja assistentin työn jälkeen kertynyt teollisuudesta, pääosin prosessiteollisudesta. Kemian teollisuudessa olin tutkimustyössä ja laboratoriossa vuosia, sen jälkeen tuotannossa. Pisimmän aikaa olin myynti- ja markkinointitehtävissä myyden sekä tuotteita että teknologiaa ympäri maailmaa, myös Suomessa.

Kemian teollisuuden jälkeen olin kehityskonsulttina eräässä maamme suurimmassa konsulttiyrityksessä vastaten sen laatu- ja ympäristöbusineksesta sekä markkinoinnista. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä olin metsäteollisuudessa  toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Yrittäjänä olen nyt ollut yli 25 vuotta. Pääosa työtä on ollut yritysten liiketoiminnan ja johtamisjärjestelmien parissa tehtyä työtä. Näistä on tarkemmat erittelyt palveluiden kuvauksissa. Projektit ovat olleet kaikkialla Suomessa mutta paljon myös muualla Euroopassa. Yrityksemme tekee alihankkijana töitä amerikkalaisille kumppaneille.

Uskon vakaasti siihen, että työn tulokset ovat parempia kun työ on mukavaa. Tämä toteutuu oikein hyvin, vaikka siihen sisältyy todella paljon matkustamista, koska työ tehdään pääosin asiakkaiden luona.

Uskon myös TMK-konseptin tehoon, yrityksemme on Suomen merkittävin tämän konseptin hyödyntäjä.

 

Hannu ”Hanski” Helama, MSc (chem) ja yrittäjä

puhelin 0400 641 504 / +358 400 641 504

hannu.helama@happynote.fi

Työkielet/Working Languages: suomi/Finnish, englanti/English, ruotsi/ Svenska/ Swedish, saksa/ German/ Deutsch