Blog

Työhyvinvointi menestystekijänä

Henkilöstön motivaatio ja yleinen hyvinvointi ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä. Todellinen työhyvinvoinnin kehittäminen on helpommin sanottu kuin tehty. Tarvitaan parempaa johtamista, uusia toimintatapoja ja panostusta ilmapiiriin. Myös työntekijän omat asenteet vaikuttavat.

Työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Manka antaa työkaluja työhyvinvointiin Pienyrityksen seminaarissa Mikkelin ammattikorkeakoululla keskiviikkona 25.1.2017 iltapäivällä. Miksi, mitä ja miten kehittää työhyvinvointia. Pakki sisältää mm. rungon työhyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Seminaari on osa ”Tuottava yritys ja hyvinvoiva yrittäjä” -projektia, jonka kanssa Happy Note Oy tekee kiinteää yhteistyötä.