Palvelut

Hyvä ja toimiva esimiestyö on tärkeä kulmakivi yrityksen toiminnassa. Sillä on merkittävä vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin ja liiketoiminnan tulokseen.

Toimimme esimiehen coachina ja kumppanina toiminnan kehittämisessä. Niin tuoreen esimiehen roolin muodostamisessa kuin pidemmän aikaa toimineen esimiehen työn terävöittämisessä ja uudistamisessa. Aiheina toimintatavat, erilaisten ihmisten tukeminen parhaimpaansa, kannustaminen, innostaminen, perehdyttäminen, työkalut ja monet muut. Sopii niin yksilöille kuin ryhmillekin.

Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen tuottava voimavara, joten on tärkeä ottaa työhyvinvointi huomioon kaikessa työelämän kehittämisessä. Sen tulee olla osana strategiaa. Henkilöstön motivaatio ja yleinen hyvinvointi ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä. Työhyvinvoinnin puutteiden vuoksi Suomen yrityskentässä menetetään yli kymmenen miljardia euroa vuodessa.

Happy Note on kumppanisi suunniteltaessa ja toteutettaessa juuri teille sopivaa työhyvinvoinnin kehittämistä. Coachaamme mielellämme yrityksenne johtoa ja esimiehiä työhyvinvointisuunnitelman laadinnassa ja toiminnan toteuttamisessa. Valmennamme myös koko henkilöstöä tai ryhmiä työhyvinvoinnin eri osa-alueissa: mm. stressin hallinta, omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen, luonnon hyvinvointivaikutukset, ajankäyttö ja yleinen työhyvinvointi.

Tarjoamme tukea omistajanvaihdosprosessin tunnepuolen (ei-materiaalisiin) ilmiöihin. Vaihdos aiheuttaa mietintää sukupolvenvaihdoksen osapuolissa, mutta myös muiden myyntiä ja ostoa suunnittelevien mielissä. Autamme, kun yrityksen omistajan- tai sukupolvenvaihdosprosessi vaikeutuu tunnetasolla tai jopa pysähtyy ristiriitaisten tunteiden vuoksi. Tai kun tuntuu vaikealta ottaa asia ensimmäistä kertaa keskusteluun. On tärkeää, että mukana prosessissa on ulkopuolinen henkilö, joka ymmärtää ihmisten mielen prosesseja sekä perhedynamiikkaa ja tarjoaa keinoja tunnesolmujen avaamiseksi keskustelujen avulla. Tunneasiat kuuluvat ydinosaamiseemme ja niiden helpottamisesta meillä on paljon kokemusta. Tarpeen mukaan ohjaamme yrittäjän verotus- ym. erillisasioiden kanssa yhteistyöverkostomme palveluihin.

Eri syistä ihmisten vuorovaikutus saattaa vaikeutua ja kohtaamiset sekä yhteistyö työpaikalla hankaloitua. Jotta nämä tilanteet eivät kuormittaisi yksilöitä liikaa on tilanteisiin tai käyttäytymiseen puututtava nopeasti. Tilanteiden ratkaisua auttaa kun otatte mukaan asiantuntijan, jolla on ymmärrystä ja näkemystä ihmisten käyttäytymisestä ja vuorovaikutusprosesseista. Ulkopuolinen asiantuntijamme koetaan neutraalina henkilönä, joka toimii puolueettomana välittäjänä osapuolten välillä.

Jatkuva tehostaminen ja resurssien niukkuus ovat tämän päivän ilmiöitä, jotka synnyttävät organisaatioissa kitkaa ja paineita. Näissä tilanteissa työyhteisö tarvitsee mahdollisuuden yhdessä pohtia miten muutokset muuttavat työtehtäviä ja miten asioita on jatkossa järkevä tehdä.

Yksi kriisitilanne yrityksessä on omistajanvaihdos. Varsinkin sukupolvenvaihdoksissa tunteet nousevat merkittävään asemaan asioita hoidettaessa. Lähes aina kun sukupolvenvaihdosprosessi pitkittyy tai pysähtyy, taustalla ovat ristiriitaiset tunneasiat.

Happy Note tarjoaa sparrausta ja valmennusta yrityksille ja työyhteisöille erilaisissa kriisitilanteissa. Tarjoamme myös keskusteluja perheille ja perhejäsenille, kun yrityksen omistajan- tai sukupolvenvaihdosprosessi pysähtyy.

Muutos on työelämässä jatkuvaa. Yrityksen muutostilanteet vaativat kaikilta sopeutumista ja kehittymistä. Koko henkilöstö kannattaa ottaa muutokseen mukaan, jotta muutoksen tuomat mahdollisuudet pystytään näkemään eikä muutosvastarintaa synny liikaa. Ihmisten pelko omasta tilanteesta ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat luonnollisia reaktioita. Tuemme pelkojen hälventämisessä viestinnän ja keskustelujen avulla. Mm. sukupolvenvaihdos tai muu omistajanvaihdos on suuri muutos yrityksessä.

Tarjoamme rinnalla kulkijan, joka yhteistyössä johdon kanssa vie rakentavasti keskustellen ja tukien aihetta eteenpäin.

Yrittäjän työ on usein yksinäistä ja omia ajatuksia halutaan testata jonkun kanssa. Useimmat ideat ja oivallukset syntyvät parhaiten yhdessä tekemällä tai yhteisten keskusteluiden tuloksina. Coachin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti ja testata omia ideoita. Happy Noten Yrittäjyys-palvelu sopii niin toimiville yrittäjille kuin yrittäjyyttä suunnitteleville ja juuri aloittaneillekin. Erityisen hyvin se sopii yksinyrittäjille. Kysy lisää palvelusta!

Yrityspaletti pureutuu yrityksen ja sen henkilöstön kehittämiseen. Yrityspaletti selkeyttää johtajuutta, kirkastaa strategiaa, tehostaa yrityksen markkinointia ja myyntiä sekä asiakkuuksien hallintaa. Yrityspaletissa haemme yrityksellesi uusia toimintatapoja ja hiomme tuotteet ja palvelut vastaamaan tämän päivän asiakkaan tarpeita. Olemme yrityksen ruohonjuuritasolla, parannamme sen toimintaa käytännössä.

Työnohjauksessa paneudumme työhön ja työyhteisöön sekä omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkasteluun ja jäsentämiseen. Vapautamme voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Parannamme työhyvinvointia ja työn tuloksia.

Keskustelun lisäksi hyödynnämme ohjauksessa osallistavia ja tarpeen mukaan myös tilanteeseen sopivia luovia menetelmiä. Tavoitteena parempi työelämä.

Montaasiohjaus on uudenlainen tapa ohjata ja kehittää työtä. Se pureutuu juuri teidän työpaikallanne esiintyviin työn ilmiöihin. Lähtökohtana prosessissa ovat henkilöstön omat kokemukset ja tuntemukset työstään. Yhteiseen käsittelyyn otetaan tärkeimmät ilmiöt. Tulokset käytetään yrityksen ja työyhteisön toiminnan parantamiseen. Näin hyötyvät sekä ohjaukseen osallistuneet että myös muu henkilöstö.

Montaasiohjauksemme sopii hyvin myös konflikti- ja kriisitilanteiden ratkaisemiseen.

Koulutukseen kannattaa panostaa. Kaikki voittavat: hyöty on yritykselle ja henkilöstölle yhteinen. Henkilöstön osaamisen lisääntyminen ja vahvistuminen tuottaa yritykselle tulosta. Henkilöstön puolestaan on helpompi sitoutua yrityksen toimintaan, motivoitua tekemään tulosta. He myös voivat paremmin osaamisen vahvistuttua.

Uskomme osallistaviin tapoihin koulutuksen aiheiden viemisessä käytäntöön ja arjen työhön. Pelkkä luennointi ei riitä. Alustuksen tai tietoiskun jälkeen on syytä kääriä hihat ja alkaa työstää yrityksenne määrittelemää aihetta yhdessä eteenpäin ja sopivaan muotoon omassa työssä käytettäväksi.

Happy Note tarjoaa koulutusta, valmennusta ja kehittämispäiviä yrityksenne ja organisaationne kehittämiseen. Tarjoamiamme koulutuskokonaisuuksia ovat mm. esimiestyöskentely, itsensä johtaminen ja ajanhallinta, asiakkuuksien hallinta, liiketoiminnan terävöittäminen, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, stressin hallinta, omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen, luonnon hyvinvointivaikutukset, työyhteisöjen sparraus, muutosjohtaminen, yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset ym.

Luennoilla on eri tilanteissa myös paikkansa. Kysy siis tarpeesi mukaan myös luentoa. Viime aikoina olemme pitäneet esityksiä mm. työhyvinvointiin, liian stressin välttämiseen, asiakaspalveluun ja omistajanvaihdokseen liittyen.

Happy Note on laajasti verkostoitunut muihin kehittämistoimijoihin, joten kauttamme onnistuvat myös laajemmat kehittämishankkeet.

Otathan yhteyttä – sovitaan keskustelutapaamisesta (maksuton)

Raija Kallioinen

työelämän kehittäjä ja yrittäjä

Monipuolinen työkokemukseni eri tehtävissä useilla eri toimialoilla antaa tukevan pohjan yritysten ja henkilöstön kehittämistyölle. Olen tehnyt töitä prosessi-, kemian- ja metalliteollisuudessa. Oppilaitospuolella olen toiminut Helsingin Kauppakorkeakoulussa / Aalto-yliopistossa ja Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Näiden lisäksi olen ollut töissä kehityskonsultointitoimistossa ja kehittämisyhtiössä. Yrittäjäksi ryhdyin yli 20 vuotta sitten.

Tehtäväni ovat olleet esimiestyötä ja esimiestyön kehittämistä, liiketoiminnan kehittämistä, työyhteisön kehittämistä, johtamista, asiakkuuksien hallintaa, yrittäjyysosaamista, kouluttamista, valmentamista, yritysten omistajanvaihdoksien tukemista ja coachausta, kriisityötä, viestintää, tiedotusta, markkinointia, myyntiä, työn ja tekemisen sekä henkilökohtaisen laadun kehittämistä jne. Asiakkaalla on aina ollut keskeinen osa työssäni. Olen toiminut niin yritysasiakkaiden kuin kuluttaja-asiakkaidenkin kanssa. Toimin myös Suomen Omistajanvaihdosseuran hallituksen jäsenenä valtakunnan tasolla.

Työelämän kehittäminen on tärkeää. Jotta voin coachata, valmentaa, innostaa ja kannustaa muita kehittämään haluan pitää myös oman osaamiseni vireänä ja aktiivisena. Sen vuoksi kehitän itseänikin kaiken aikaa. Olen opiskellut työn ohella aiemmin mm. sertifioiduksi business coachiksi, työnohjaajaksi ja näyttötutkintomestariksi. Olen opiskellut myös kriisityötä ja mielenterveyden vahvistamista. Vuoden alussa valmistuin Montaasiohjaajaksi.

Teen kehittämistoimet aina asiakkaan kanssa yhdessä. Toimin osallistavana kumppanina ja tuen asiakasta saavuttamaan omat tavoitteensa. Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan!

Certified Business Coach CBC, työnohjaaja, näyttötutkintomestari NTM
puhelin 040 588 8906 / +358 40 588 8906
raija.kallioinen(at)happynote.fi

Työkielet/Working Languages: suomi/Finnish, englanti/English