PALVELUT

Valmennuksia työyhteisöille, tiimeille, johdolle ja esihenkilöille

Voisinko olla kehittymiskumppanisi ja valmentajasi?

Toteutan työyhteisöille monenlaisia valmennuksia asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan.

Käsiteltävinä aiheina on esimerkiksi työyhteisötaidot, yhteisöllisyyden lisääminen ja luottamuksen vahvistaminen.

Työhyvinvointia laajasti ajattelen teemoina valmennuksissa voi olla riittävän unen ja levon, sopivan liikunnan sekä hyvän ravinnon lisäksi esimerkiksi (työ)hyvinvoinnin kokonaisuus, vuorovaikutustaidot, voimavarojen vahvistaminen, erilaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen työssä, itsensä johtaminen, jatkuvassa muutoksessa eläminen, merkityksellisyys, vahvuudet, aivovireys, ajanhallinta, työn ilo, sujuva työ, stressinhallinta ja palautuminen, myönteisyyden merkitys, motivaatio, avoimuus, psykologinen turvallisuus ja luottamus.

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö tekee myös parhaan tuloksen!

Tiimivalmennuksissa paneudutaan erityisesti mm tiimin rakentamiseen, toimintaan, tiiviiseen yhteistyöhön, toisten syvällisempään tuntemiseen, vahvuuksiin, arvostavaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen, psykologiseen turvallisuuteen sekä itse- ja yhdessäohjautuvuuteen.

Johdon valmennuksissa käydään läpi johtamisen peruspilareita, syvennetään itsetuntemusta ja itsensä johtamista sekä kehitetään valmentavaa johtamista. Tämä kaikki sopeutetaan kunkin johtajan tilanteeseen ja tarpeeseen. Valmentajana kannustan ja tuen toimenpiteiden viemistä käytäntöön.

Johdon ja esihenkilöaseman haltuunottoa tarvitaan esim omistajanvaihdoksen jälkeen.

Hyvä ja toimiva johtaminen ja esihenkilötyö on tärkeä kulmakivi yrityksen toiminnassa. Sillä on merkittävä vaikutus sekä henkilöstön hyvinvointiin että liiketoiminnan tulokseen.

Coachaus, sparraus

Coachattava johtaja, esihenkilö tai avainhenkilö toivoo yhdessä pohdintaa, ajatusten vaihtoa, sparrausta, apua/tukea ajatteluunsa ja toimintaansa. Coachina olen luotettava yhteistyökumppani, joka on sinun puolellasi. Esitän kysymyksiä, syvennän pohdintaa, tarvittaessa haastankin, aina kannustan toimintaan.

Olen pohtinut esimerkiksi omistajanvaihdos- ja sukupolvenvaihdosasioita satojen yritysten avainhenkilöiden kanssa. Suunnittelua ja pohdintaa etukäteen, mitä tämä tarkoittaa kaikille osallisille, keitä kaikkia tämä koskee, miten valmistaudun, miten jatkan johdossa, miten pystyn luopumaan kun myyn, mitä tulee yrittäjyyden tilalle jne

Omistajanvaihdos on yrityksessä iso muutostilanne, jopa kriisi. Varsinkin sukupolvenvaihdoksissa tunteet nousevat merkittävään asemaan asioita hoidettaessa. Lähes aina kun sukupolvenvaihdosprosessi pitkittyy tai pysähtyy, taustalla ovat ristiriitaiset tunneasiat. Siinä ulkopuolinen, neutraali asiantuntija voi auttaa.

Työnohjaus (STOry)

Voisinko olla työnohjaajasi?

Työnohjausta toivotaan ja käytetään hyvin monenlaisiin tilanteisiin: halutaan kehittyä eteenpäin tiiminä, ryhmänä tai yksilöinä. Ennalta ehkäisevää työnohjausta tilataan yhä useammin. Halutaan, että asiat sujuvat, ihmiset voivat hyvin ja haasteisiin löydetään sopivat ratkaisut.

Joskus voi olla myös kriisi- tai konfliktitilanne, johon tarvitaan akuuttia apua. Eri syistä ihmisten vuorovaikutus saattaa vaikeutua ja kohtaamiset sekä yhteistyö työpaikalla hankaloitua. Jotta nämä tilanteet eivät kuormittaisi yksilöitä liikaa on tilanteisiin tai käyttäytymiseen puututtava nopeasti. Tilanteiden ratkaisua auttaa, kun mukaan otetaan asiantuntija, jolla on ymmärrystä ja näkemystä ihmisten käyttäytymisestä ja vuorovaikutusprosesseista. Ulkopuolinen asiantuntijamme koetaan neutraalina henkilönä, joka toimii puolueettomana välittäjänä osapuolten välillä.

Akuutin tilanteen selvittyä jatketaan useimmiten kehittävällä ohjausotteella eteenpäin.

Suomen työnohjaajat ry:nkin mukaan työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä (koulutetun työnohjaajan avulla). Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Keskustelun lisäksi hyödynnän ohjauksessa osallistavia ja tarpeen mukaan myös tilanteeseen sopivia luovia menetelmiä. Tavoitteena parempi työelämä eli hyvinvointia ja tuloksia.

Toimin myös Montaasi-ohjaajana.

Otathan rohkeasti yhteyttä – keskustellaan ja sovitaan tapaaminen

Raija Kallioinen

työelämän kehittäjä ja yrittäjä

Monipuolinen työkokemukseni eri tehtävissä useilla eri toimialoilla antaa tukevan pohjan yritysten ja henkilöstön kehittämistyölle. Olen tehnyt töitä prosessi-, kemian- ja metalliteollisuudessa, oppilaitospuolella yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa sekä kehityskonsultointitoimistossa ja
kehittämisyhtiössä. Oman yrityksen perustin jo vuonna 1996 yhtiökumppanin kanssa.

Olen saanut tehdä unelmatyötäni ihmisten, työyhteisöjen, tiimien, esihenkilöiden ja johtajien kehittäjänä jo pitkään. Edelleen parasta on nähdä kun asiakas saavuttaa tavoitteitaan ja unelmiaan – ehkä ylittääkin niitä – yhteistyömme tuloksena.

Asiakkaan onnistumiset tekevät työstäni merkityksellistä. Elinikäinen oppiminen pitää mielen virkeänä, niin asiakkailla kuin kehittäjilläkin.

Saanko olla kumppanisi kehittymisessäsi?
Otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä, mielellään keskustellaan!

Raija Kallioinen, Työyhteisövalmentaja, Certified Business Coach, Työnohjaaja STOry

puhelin 040 588 8906 / +358 40 588 8906

raija.kallioinen@happynote.fi

linkedin.com/in/raijakallioinen