Valmennus, työyhteisöjen kehittäminen ja työnohjaus

  • Valmennukset työyhteisöille, tiimeille ja johdolle
  • Coachaus, sparraus
  • Työnohjaus

Kestävä liiketoiminta, johtamisjärjestelmät ja vaatimusten mukaisuus

  • Liiketoiminnan kehittäminen
  • Markkinointi & myynti
  • Johtamisjärjestelmät
  • Vaatimusten mukaisuus ja sen verifiointi, compliance, due diligence
  • Puun alkuperän hallinta, kestävä metsätalous/ PEFC & FSC